Bedækning kan efter aftale, udføres ved Stald Rævehave – Fyn eller Stald Bøgely – Sjælland

Der bliver bedækker for hånd og hopper møder uden bagsko medmindre andet aftales. For goldhopper kan der forlanges svaberprøve.

Prisen for bedækning ‘Se under salg’ + attest + opstaldning.

Såfremt hoppen mod forventning ikke skulle blive drægtig, tilbydes der ombedækning i indeværende sæson. Ombedækning i efterfølgende sæson kan aftales og sker mod betaling af ny bedækningsattest.

I tilfælde af behov for veterinær behandling af hoppen iværksættes dette i samråd med ejer.
I tilfælde af akut sygdom forbeholdes dog ret til straks at påbegynde behandling uden ejers samtykke men på dennes regning.